Thông tin văn bản số: Số: 312/QĐ-TTg
Số ký hiệu Số: 312/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê
Ngày ban hành 18/09/2014
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Chính phủ
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2014/09/18/17/20140918173317-quyet-dinh-so-312-ttg.pdf