Thông tin văn bản số: Số: 02/2011/TT-BKHĐT
Số ký hiệu Số: 02/2011/TT-BKHĐT
Tên văn bản
Thông tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã
Ngày ban hành 18/09/2014
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2014/09/18/17/20140918173317-thong-tu-02.rar