Thông tin văn bản số: 97/2016/NĐ-CP
Số ký hiệu 97/2016/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
Ngày ban hành 01/07/2016
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/10/15/20191010150435-nghi-dinh-97-2016-nd-cp-chinh-phu.pdf