Thông tin văn bản số: Số: 20/2012/TT-BCT
Số ký hiệu Số: 20/2012/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư Quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành 05/09/2012
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Công Thương Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Nội dung

 

Tệp đính kèm file