Thông tin văn bản số: Số: 21/2012/TT-BCT
Số ký hiệu Số: 21/2012/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương
Ngày ban hành 05/09/2012
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Công Thương Thứ trưởng Trần Tuấn Anh
Nội dung

 

Tệp đính kèm file