Liên hệ


Vụ Kế hoạch - Bộ Công Thương
54 Hai Bà Trưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội
ĐT: (04) 2220 2305 - Fax: (04) 2220 2525
Email: thongke@moit.gov.vn