Thông tin văn bản số: Số: 77/2010/QĐ-TTg
Số ký hiệu Số: 77/2010/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
Ngày ban hành 18/09/2014
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Chính phủ
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2014/09/18/17/20140918172846-qd-77-2010-ttg.pdf