STTSố hiệuTên văn bảnĐơn vị ban hànhNgày ban hànhTải về
1 Số: 21/2012/TT-BCT Thông tư Quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các Trường thuộc Bộ Công Thương Bộ Công Thương 20/07/2012 Tải về
2 Số: 20/2012/TT-BCT Thông tư Quy định chế độ báo cáo Thống kê tổng hợp áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ Công Thương 20/07/2012 Tải về
3 Số: 19/2012/TT-BCT Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương 20/07/2012 Tải về
4 Số: 04/2011/TT-BKHĐT Thông tư Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Bộ Kế hoạch và Đầu tư 31/03/2011 Tải về
5 Số: 02/2011/TT-BKHĐT Thông tư Quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã Bộ Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2011 Tải về
6 Số: 77/2010/QĐ-TTg Quyết định về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Chính phủ 30/11/2010 Tải về
7 Số: 312/QĐ-TTg Quyết định Về việc phê duyệt Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê Chính phủ 02/03/2010 Tải về
8 Số: 10/2007/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam Chính phủ 23/01/2007 Tải về
9 Số: 04/2003/QH11 Luật Thống kê Quốc hội 17/06/2003 Tải về