18/09/2014 20:05:46 PM (GTM +7)
Thực hiện Quyết định số 803/QĐ-TTg ngày 28/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình điều tra thống kê quốc gia, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3184/QĐ-BCT ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp.


18/09/2014 19:55:18 PM (GTM +7)
Trong tháng 5, Bộ Công Thương tổ chức ba Hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra "Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp" cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Miền Nam ngày 12 tháng 5, Miền Trung ngày 16 tháng 5, Miền Bắc ngày 23 tháng 5).


23/06/2014 10:16:58 AM (GTM +7)
Danh sách các doanh nghiệp thuộc đối tượng điều tra tải về


29/05/2014 06:48:25 AM (GTM +7)
Ngày 20 tháng 07 năm 2012, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 19/2012/TT-BCT về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công nghiệp và Thương mại.


13/05/2014 16:11:56 PM (GTM +7)
Nhân kỷ niệm 63 năm ngày Truyền thống ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2014), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng đã gửi tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.