Thông tin văn bản số: 146/QĐ-TTg
Số ký hiệu 146/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định phê duyệt đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
Ngày ban hành 01/02/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/08/11/20191008112450-146-qd-ttg-406574.doc