Thông tin văn bản số: 03/2019/TT-BKHĐT
Số ký hiệu 03/2019/TT-BKHĐT
Tên văn bản
Thông tư quy định bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
Ngày ban hành 08/03/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/08/15/20191008153443-thong-tu-03-2019-tt-bkhdt-bo-chi-tieu-thong-ke-phat-trien-ben-vung-cua-viet-nam.doc