Thông tin văn bản số: 01/2019/QĐ-TTg
Số ký hiệu 01/2019/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định ban hành bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
Ngày ban hành 05/03/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/08/15/20191008154205-01-2019-qd-ttg-404213.doc