Thông tin văn bản số: 01/2019/TT-BKHĐT
Số ký hiệu 01/2019/TT-BKHĐT
Tên văn bản
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thống kê
Ngày ban hành 18/02/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/08/15/20191008155601-thong-tu-01-2019-tt-bkhdt-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-thong-ke.doc