Thông tin văn bản số: 43/2018/QĐ-TTg
Số ký hiệu 43/2018/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định ban hành Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam
Ngày ban hành 20/12/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/08/16/20191008160144-quyet-dinh-43-2018-qd-ttg-ve-he-thong-nganh-san-pham-viet-nam.pdf