Thông tin văn bản số: 27/2018/QĐ-TTg
Số ký hiệu 27/2018/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
Ngày ban hành 06/07/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/08/16/20191008162500-quyet-dinh-27-2018-qd-ttg-ban-hanh-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam.pdf