Thông tin văn bản số: 501/QĐ-TTg
Số ký hiệu 501/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Ngày ban hành 10/05/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/09/14/20191009144445-quyet-dinh-501-qd-ttg-2018-de-an-ung-dung-cntt-truyen-thong-trong-he-thong-thong-ke-nha-nuoc.pdf