Thông tin văn bản số: 85/2017/NĐ-CP
Số ký hiệu 85/2017/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ
Ngày ban hành 05/09/2017
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/09/15/20191009151347-nghi-dinh-85-2017-nd-cp-chinh-phu.pdf