Thông tin văn bản số: 643/QĐ-TTg
Số ký hiệu 643/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030
Ngày ban hành 11/05/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/09/15/20191009152221-quyet-dinh-643-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu.pdf