Thông tin văn bản số: 42/2016/TT-BCT
Số ký hiệu 42/2016/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương
Ngày ban hành 15/02/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Công Thương Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/09/15/20191009152706-16235324.doc