Thông tin văn bản số: 41/2016/TT-BCT
Số ký hiệu 41/2016/TT-BCT
Tên văn bản
Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành 15/02/2019
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Công Thương Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/09/16/20191009164508-16235205.doc