Thông tin văn bản số: 54/2016/QĐ-TTg
Số ký hiệu 54/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
Ngày ban hành 05/02/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyên Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/09/16/20191009165446-quyet-dinh-54-2016-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu.pdf