Thông tin văn bản số: 43/2016/QĐ-TTg
Số ký hiệu 43/2016/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia
Ngày ban hành 01/12/2016
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/10/14/20191010145019-quyet-dinh-43-2016-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu.pdf