Thông tin văn bản số: 94/2016/NĐ-CP
Số ký hiệu 94/2016/NĐ-CP
Tên văn bản
Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê
Ngày ban hành 01/07/2016
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/10/14/20191010145950-nghi-dinh-94-2016-nd-cp-chinh-phu.pdf