Thông tin văn bản số: 89/2015/QH13
Số ký hiệu 89/2015/QH13
Tên văn bản
Luật Thống kê
Ngày ban hành 01/07/2016
Loại văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký Quốc hội Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/10/15/20191010153548-luat-thong-ke-2015.pdf