Thông tin văn bản số: 2787/QĐ-BCT
Số ký hiệu 2787/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành 03/05/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Công Thương Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2019/10/10/15/20191010154628-quyet-dinh-2787-qd-bct-bo-cong-thuong.pdf