Thông tin văn bản số: 368/QĐ-BCT
Số ký hiệu 368/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Điều tra thống kê quốc gia Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp
Ngày ban hành 05/02/2020
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Công Thương Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2020/02/25/14/20200225141411-qd-bct-2020-368-370-dieu-tra-tkqg-zip.zip