Thông tin văn bản số: 370/QĐ-BCT
Số ký hiệu 370/QĐ-BCT
Tên văn bản
Quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ và kinh phí năm 2020 thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước của Bộ Công Thương
Ngày ban hành 05/02/2020
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Công Thương Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2020/02/25/14/20200225141651-1-qd-bct-2020-370.pdf