Thông tin văn bản số: 09/CT-BCT
Số ký hiệu 09/CT-BCT
Tên văn bản
Chỉ thị về việc thực hiện Chế độ báo cáo thống kê điện tử của Bộ Công Thương
Ngày ban hành 01/06/2020
Loại văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ Công Thương Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2020/05/15/11/20200515112846-cd-bctk.zip