Thông tin văn bản số: 1096/QĐ-BNV
Số ký hiệu 1096/QĐ-BNV
Tên văn bản
Quyết định về việc Tổ chức Điều tra cơ sở hành chính năm 2021
Ngày ban hành 23/12/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Bộ trưởng Bộ Nội Vụ
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2021/04/15/16/20210415162933-qd-1096-bo-noi-vu.doc