Thông tin văn bản số: 2014/QĐ-TTg
Số ký hiệu 2014/QĐ-TTg
Tên văn bản
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày ban hành 01/12/2021
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2022/05/04/16/20220504164339-2014-qd-ttg-496132.doc