Thông tin văn bản số: 07/CT-TTg
Số ký hiệu 07/CT-TTg
Tên văn bản
Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước
Ngày ban hành 30/05/2022
Loại văn bản Chỉ thị
Đơn vị ban hành/ Người ký Thủ tướng Chính phủ
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2022/06/01/16/20220601162341-7-ct-ttg-thong-ke-nha-nuoc-signed.pdf