Thông tin văn bản số: Số: 04/2003/QH11
Số ký hiệu Số: 04/2003/QH11
Tên văn bản
Luật Thống kê
Ngày ban hành 18/09/2014
Loại văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký Quốc hội
Nội dung

 

Tệp đính kèm filehttp://dieutrananglucsanxuat.moit.gov.vn/Public/2014/09/18/17/20140918172846-luat-thong-ke.DOC