“Điều tra doanh nghiệp 2022” - cần tinh thần trách nhiệm không chỉ của cán bộ thống kê
14/04/2022 00:00:00 AM (GTM +7)

 https://vov1.vov.gov.vn/tin-thoi-su/dieu-tra-doanh-nghiep-2022-can-tinh-than-trach-nhiem-khong-chi-cua-can-bo-thong-c184-83456.aspx


  Nguồn: vov.vn