Điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp
18/09/2014 20:05:46 PM (GTM +7)

 

Hội nghị tập huấn cho các điều tra viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nghị tập huấn cho các điều tra viên tại Thành phố Hồ Chí Minh

CôngThương - Cuộc điều tra nhằm đánh giá khả năng sản xuất trong cả nước, từng địa phương, các nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp và xây dựng cơ sở dữ liệu gốc chỉ tiêu “Năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp” trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành công nghiệp và thương mại phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của một số sản phẩm công nghiệp.

Trong tháng 5, Bộ Công Thương đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra này cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (khu vực phía Nam ngày 12/5, khu vực miền Trung ngày 16/5 và phía Bắc ngày 23/5).

Tham dự các hội nghị có trên 200 đại biểu đại diện cho các Bộ: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, đại diện các tập đoàn, tổng công ty, công ty thuộc Bộ Công Thương và cán bộ điều tra của Sở Công Thương các tỉnh/thành phố. Các đại biểu đã được phổ biến và tập huấn đầy đủ các nội dung của cuộc điều tra như: Sự cần thiết, mục đích điều tra; đối tượng và phạm vi điều tra; thời kỳ và thời điểm điều tra; nội dung điều tra; phương pháp thu thập thông tin; kế hoạch điều tra; tổ chức thực hiện; phiếu điều tra và hệ thống danh mục sản phẩm công nghiệp áp dụng cho cuộc điều tra…

Các hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho đại biểu và báo cáo viên trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai, nhất là nội dung kinh phí. Một số địa phương do đặc thù các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp cách xa trung tâm và không tập trung nên khi thu thập phiếu điều tra, các điều tra viên mất nhiều thời gian và chi phí đi lại, chi phí điện thoại... Vì vậy, đề nghị Bộ Công Thương xem xét hỗ trợ. Một số Sở Công Thương không có cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, cơ sở kinh tế trực thuộc doanh nghiệp nên gặp nhiều khó khăn trong việc lập danh sách đơn vị điều tra và không kết hợp được cuộc điều tra này với cuộc điều tra của địa phương; kiến nghị Bộ có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan và hỗ trợ kinh phí trong việc tổ chức điều tra tại địa phương. Một số Sở Công Thương kết hợp cuộc điều tra này với cuộc điều tra của địa phương nên mong muốn được tạo điều kiện mở rộng sử dụng chung phần mềm điều tra cho cả cuộc điều tra của địa phương.

Hội nghị đã tiếp thu ý kiến của các Sở Công Thương, đề nghị rà soát và lập danh sách các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp trên địa bàn; nghiêm túc triển khai nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc điều tra năng lực sản xuất và năng lực mới tăng của một số sản phẩm công nghiệp.